Úvodní stránka » SPRÁVA BAREV

Správa barev

Fotokorekce a retuše

Digitální obraz lze snímat a zpracovávat na různých zařízeních, např. digitální fotoaparáty, skenery a monitory nebo výstupní zařízení (tiskárny). Aby tento proces spolehlivě vedl k co nejvěrnější barevné shodě, musí všechna zařízení v reprodukčním řetězci splňovat určité požadavky. Záznam barevného obrazu se nesmí vůči předloze zkreslit a barevný vzhled zpracovávaného obrazu musí být stejný (přesněji co nejpodobnější) ve všech krocích reprodukčního řetězce.

Úprava fotek - Ondřej Fiala

Skenery, digitální fotoaparáty a počítačové obrazovky definují barvu v prostoru RGB, což je barevný model založený aditivním míchání barev. Jde o způsob míchání barev, kdy se jednotlivé složky barev sčítají a vytvářejí světlo větší intenzity a pracují se třemi základními barvami: červená, zelená a modrá. Zatímco výstupní zařízení pracují většinou s barvami CMY nebo CMYK (barevný model založený na subtraktivním míchání barev), kdy od sebe barvy odčítáme a tím omezujeme barevné spektrum, které se odráží od povrchu.

Fotomontáže a restaurování

Principem správy barev je konvertování obrazových dat z jednoho barevného prostoru do druhého tak, aby barevnost dat byla pokud možno zachována a to za použití ICC profilů, které přiřazují konkrétní barevnost obrazovým datům. Díky profilu lze popsat výslednou barevnost u různých záznamových a reprodukčních zařízení.

Retuše

Color management (správa barev) má tedy jeden jediný cíl - zajistit, aby barevnost obrazu vypadala na všech periferiích stejně - dle možností každé technologie.

Problém color managementu je opravdu velmi obsáhlé a náročné téma, na které bylo na internetu napsáno spousty zajímavých článků a tím bych pro hlubší pochopení odkázal na tyto webové stránky:

Úprava fotografií


Data

 

Nenechte zničit svá obrazová data a než je použijete pro další zpracování, svěřte je profesionálovi.

 

Vizitka - Ondřej Fiala